sábado, 2 de febrero de 2008

Dicíao Castelao. Vos soños primeiro e as ideas despois, crean feitos hestóricos.

1.- Desorientación: A perda dos valores ideolóxicos que nacen da pertenza a unha determinada terra cunha cultura propia causan a sensación de desarraigamento. Se a isto engadimos que o desarraigamento a un colectivo pode substituírse pola obrigación social de pertenza a outro maior, dámonos conta de que a imposición ideolóxica, moral, política, relixiosa ou cultural xa non se establece mediante guerras, xenocidios, ditaduras senón que a imposición do diñeiro capta a toda a liña do pensamento social. É real que un mozo con estudos universitarios teña a sensación de que as ideas ou a vontade de iniciar un proceso de avaliación política, non forma parte das prioridades tan sequera máis afastadas, pero porque a súa prioridade baséase na súa adecuación ao sistema económico que rexe a sociedade. Mentres o funcionamento dos partidos non cambie para basearse na solución dos problemas estruturais da sociedade e só teña como prioridade a economía, creásese unha sociedade residual que non poderá recorrer nin á súa identidade cultural nin á súa idea de pertenza a unha determinada terra con cultura propia, como modo de solución.
2.- Estrutura territorial/ dilema moral?: O Bierzo é unha realidade como identidade propia, ninguén pode negalo, estaría mentindo, e a base desta identidade propia é a tradición humana. O feito cultural que diferencia a un berciano dun asturiano, un leóns ou un castelán é a súa tradición cultural, a pertenza a un sitio concreto a través do tempo, e isto non crea unha verdade única, un berciano pode sentirse navarro, catalán ou castelán o feito diferenciador, é a posibilidade de sentirse pertencente a unha determinada cultura, se aos bercianos négaselles a propia identidade, porque non poden sentirse andaluces, lucenses, portugueses, etc. E se deben sentirse leoneses?, a gran mentira na que nos encerra a política territorial nacional é a negación da propia realización como pobo, a non existencia resulta máis fácil de explicar que a negación a unha autonomía plena.
3.- Feitos hestóricos: A negación histórica como medio de control de masas e política de creación de novas ideoloxías. A obediencia á historia na política rexional berciana debería ser unha meta primordial e debería ser explicada e avaliada constantemente xa que é a única solución ao problema goefuncional da rexión, unha segunda mentira non podería ser asumida pola estrutura social berciana. Se non se consegue que a sociedade entenda o porque do status que se trata de conseguir para a rexión berciana a causa política morrería e só a solución utilizada para a negación do Bierzo, a negación histórica e a mentira seria posible, e esta converteríase nunha solución a que non deberiamos optar.
Serxio G.